BRL100

 De BRL 100 ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen’ is een uitwerking van de de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen’. Hierin is, op basis van Europese regelgeving, uitgewerkt aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen die werken met fluorkoolwaterstoffen en hoe zij de milieurisico’s van f-gassen zoveel mogelijk kunnen beperken.

 

 

 

 

BRL100

ORDER INFORMATIE

 

0492 74 60 00

Copyright Vince ClimateControl 2022